Nova sol.licitud

Català|Castellà

Dades de l'empresa

Dades bàsiques de l'oferta
Idiomes requerits
Coneixements d'informàtica requerits
Cal seleccionar un màxim de 4 competencies Competències trasversals
Carnets de conduir requerits
Tipus de contracte i horari
Salari brut mensual

Introduïu un valor númeric manual. En el cas de ser un valor decimal haurà d'anar separat per una coma

Termes i condicions d'ús

Compromisos del Consell Comarcal de la Selva

La borsa de treball que ofereix el Consell Comarcal de la Selva a través de la Xarxa de Serveis Integrals per a l’Ocupació (Xarxa-SIO) és un servei totalment gratuït per a l’empresa.

El Consell Comarcal de la Selva es compromet a garantir la confidencialitat de les dades facilitades per l’empresa.

El Consell Comarcal de la Selva es compromet a fer una preselecció de currículums i a fer-los arribar a l’empresa per correu electrònic. L’oferta es despenjarà del portal www.selva.cat/treball passat 1 mes o un cop enviats 10 candidats per al lloc de treball.

Compromisos de l’empresa

L’empresa sotasignada es compromet a facilitar informació al Consell Comarcal de la Selva sobre l’estat del procés de selecció (candidats escollits i descartats per entrevistar-los), així com del resultat final del procés (candidats seleccionats). Aquest compromís és de compliment obligat per a properes publicacions de la mateixa oferta.

El Consell Comarcal de la Selva vetllarà pel compliment de la normativa vigent en matèria d’ocupació, per la qual cosa l’empresa sotasignada declara que compleix la normativa laboral vigent.